Een motivatiebrief schrijven kan lastig zijn. Misschien heb je dit nog nooit gedaan of word je nooit uitgenodigd voor een gesprek. Lees in beide gevallen de 10 tips voor een motivatiebrief die wij hier geven eens goed door. Hiermee vergeet je niets en maak je meer kans om op gesprek te mogen komen.

  1. Lees de vacaturetekst goed door en noteer alle functie-eisen

Lees de tekst van de vacature nog eens goed door. Noteer vervolgens de drie belangrijkste eisen en kenmerken. Laat deze drie terugkomen in je brief en zet de rest in je cv. Sluit aan bij de bewoording van de vacature. Hiermee laat je zien dat je de werkgever echt begrijpt.

  1. Gebruik korte zinnen

Maak gebruik van korte zinnen. Lange zinnen zijn namelijk lastiger om te lezen. Natuurlijk mag je best eens een wat langere zin opschrijven, maar laat deze volgen door een kortere zin. Zorg daarnaast ook dat je geen lastige zinsconstructies gebruikt. Eén bijzin is maximaal.

  1. Maak je brief geen herhaling van je cv

Maak je brief geen herhaling van je cv. Natuurlijk mag je wel even kort iets uit je cv noemen wat belangrijk is voor de functie. Richt je sollicitatiebrief vooral op het ‘waarom’. Waarom heb je die opleiding gedaan en waarom ben je bij dat bedrijf gaan werken? Spits je verhaal toe op de werkgever en vertel waarom je dáár wilt werken.

  1. Adresseer aan de juiste contactpersoon

Geachte heer/mevrouw is een beetje een achterhaalde aanhef voor een sollicitatiebrief. Richt je echt tot de contactpersoon die jouw brief krijgt. Staat er in de vacature niet wie dit is? Neem dan contact op met de werkgever om de naam van de contactpersoon te achterhalen. Als extra voordeel bestaat nu de kans dat jouw naam herkent wordt door de werkgever als deze je brief leest.

  1. Maak een sollicitatiebrief op maat

Ook als je meerdere sollicitaties verstuurt, moet je zorgen dat elke brief maatwerk is. Iedere werkgever is namelijk weer anders . Ga er vanuit dat werkgevers al genoeg standaard brieven krijgen. Een sollicitatiebrief op maat valt daardoor juist meer op. Onderzoek de baan en de organisatie en zorg ervoor dat de werkgever die belangstelling terugziet in je brief.

  1. Noem alleen ervaring die betrekking heeft op deze functie

Stel dat je solliciteert op de functie van secretaresse. Dan zijn je ervaring als postbode en vakkenvuller niet relevant voor deze vacature. Ervaring als notulist is dan wél relevant.

  1. Vertel duidelijk waarom jij goed past bij die functie

Uit de sollicitatiebrief moet duidelijk blijken waarom jij de juiste persoon voor de functie bent. Toon dus aan met concrete bewijzen dat jij voldoet aan de eisen. Het eerste punt van de 10 tips voor een sollicitatiebrief sluit hier bijvoorbeeld mooi bij aan. Maak dus gebruik van die drie kenmerken die je uit de vacature gehaald hebt. Je kunt ook een voorbeeld uit de praktijk noemen.

  1. Vertel waarom je enthousiast bent over deze baan, bij deze werkgever

Laat de werkgever duidelijk merken dat je enthousiast bent over deze baan. Probeer je antwoorden goed te beargumenteren. Solliciteer je naar een baan in de zorg? Vertel dan bijvoorbeeld ook dat je al jaren vrijwilligerswerk doet bij een zorginstelling. Toon daarnaast je belangstelling en enthousiasme voor het bedrijf of de organisatie. Kijk natuurlijk wel uit dat je niet overdreven overkomt.

  1. Volg de instructies

Lees de vacature goed door. Via welk kanaal word je gevraagd te solliciteren? Is dit via een sollicitatieformulier, via een e-mail of door middel van een sollicitatiebrief per post? Houd je aan deze instructies.

  1. Controleer op taal- en spelfouten

Gebruik tijdens het schrijven de spelcheckfunctie van je tekstprogramma. Bekijk je brief zelf ook nog eens om gemiste spelfouten te ontdekken. Lees vervolgens je brief helemaal hardop voor! Hiermee ontdek je foutjes in de zinsopbouw die een spelcheckprogramma niet controleert. Vraag voor de zekerheid iemand die goed is in taal, om jouw brief nog eens extra te controleren.