Bel ons 078-303 64 80 info@flexitalent.nl

ZP / ZZP

ZP / ZZP

Anno 2017 is er veel discussie en onduidelijkheid omtrent de wet DBA (wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) welke ervoor zorgt dat de opdrachtgever en de Z(Z)P’er (de opdrachtnemer) samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie.

Zij moeten van de overheid samen bepalen hoe zij hun arbeidsrelatie invullen.
Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken of er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking in loondienst.

Loon krijgt de Z(Z)P’er meestal wel. Als een opdrachtgever en de Z(Z)P’er willen dat er geen dienstbetrekking is, moeten zij hun arbeidsrelatie dus zo inrichten dat er geen verplichting is tot persoonlijke arbeid of dat er geen gezagsverhouding is.

De uitwerking hiervan wordt vastgelegd in een modelovereenkomst die getoetst wordt door de Belastingdienst.

Flexitalent kan desgewenst een rol spelen als intermediar tussen opdrachtgever en Z(Z)P-er.
Naast het feit dat wij over een bestand van goede zelfstandige beschikken, assisteren wij ook in het opstellen van de modelovereenkomsten en adviseren wij u tijdig bij nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Daarnaast zijn wij voor u als Z(Z)P-er een aanvulling als het gaat om acquisitie naar nieuwe werkplekken en klussen.
Hoe mooi is het als uw huidige klus afloopt of dreigt af te lopen en u vervolgens weer op een nieuwe doorgaat.

Ben je een zelfstandige en heb je een opdracht gevonden en wil je ons inschakelen als tussenpartij?
Bel ons dan op 078-303 64 80