Bel ons 078-303 64 80 info@flexitalent.nl

Payroll

Payroll

Door het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap en de bijbehorende contractadministratie worden al uw administratieve en financiële zaken voor medewerkers door Flexitalent geregeld.

Door gebruik te maken van payrolling profiteren werkgevers van een groot aantal voordelen. Zo kunt u via payroll gebruikmaken van een flexibele cao, waarmee u medewerkers gedurende 5,5 jaar tijdelijke contracten kunt aanbieden. Hiernaast worden onze opdrachtgevers niet geconfronteerd met werkgeversrisico’s, zoals ziekte.

Enkele werkzaamheden die Flexitalent uit handen neemt:

  • Opstellen juridisch correcte arbeidsovereenkomst
  • Controle geldigheid identiteitsbewijs bij indiensttreding
  • Tijdige signalering en afhandeling contactverlengingen
  • Salarisadministratie: salarisberekeningen, uitbetalen salaris, opstellen en ter beschikking stellen van de loonstrook en jaaropgaaf, afdracht sociale lasten zoals sectorpremies en loonheffing, verlofregistratie
  • Correcte afhandeling uitdienstmelding
  • Verzuimbegeleiding zieke medewerkers, contact onderhouden met arbodiensten, bedrijfsarts, UWV en andere deskundigen, begeleiden reïngratie-trajecten, Poortwachter-trajecten
  • Helpdesk (telefonisch en online) voor vragen over werkgerelateerde zaken, zowel voor uw medewerkers als u
  • Bijhouden van de meest recente wet- en regelgeving m.b.t. arbeidsrecht en implementatie van deze regelgeving in de dagelijkse praktijk
  • Vraagbaak bij vragen over branchespecifieke CAO’s
  • Begeleiding en advisering bij juridische kwesties